Indkaldelse til

SAK`s GENERALFORSAMLING 2019          

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i SAK tirsdag den5.02.2019 kl. 19.00 på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Lyngby.

Ifølge SAK`s love skal generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel med offentliggørelse af dagsorden på klubbens hjemmeside. Årsregnskab for det forløbne år og budgetteret regnskab for det kommende år udleveres på generalforsamlingen.

Afbud

Generalforsamlingens dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Valg af stemmeudvalg (2 personer)

3) Godkendelse af sidste generalforsamlingsreferat

4) Beretning fra formanden

5) Indkomne forslag

6) Kassererens regnskab

7) Budget (herunder evt. ydelser, mv.)og fastsættelse af kontingent.

8) Valg af de i § 2 nævnte personer

 

PÅ VALG:

Formand:                                                  På valg                                Jeannette Svensson

Kasserer:                                                  Ikke på valg                       Jens Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem A:                             Ikke på valg                      Karina Melander

Bestyrelsesmedlem B.                             Ikke på valg                        Poul Henrik

Bestyrelsesmedlem C.                             På Valg                               Connie Bach

Bestyrelsesmedlemssuppleant for 1 år.   For 1 år                             Babette Wagner

Revisor                                                     På valg for 2 år.                  Henrik Bach

Revisorsuppleant                                     For 1 år.                              Ledig

9) Eventuelt