Gør det selv manden.>

Hver forhindring er afbilledet for at vise én måde at lave forhindringerne på. Der er sikker mange andre måder, men fælles for dem alle skal være, at de ikke udgør nogen risiko for hundene d.v.s. ingen skarpe kanter eller spidse hjørner, ligesom A, Balancebom, Borde og indgangen til Posen skal være skridsikre.

Til de afbilleder forhindringer er det anvendte materiale:

Trykimprægnerede brædder 19x100 m.m.

50x100 m.m. Regler til afstivning af A, Balancebom, Fødder til Dæk og Højdespring.

16-18 m.m. vandfast finer til A, Balancebom, Poseindgang, Borde og Længdespring.

Maling: Forhindringerne er behandlet med grunder og to gange helmat udendørs

plastikmaling af god kvalitet.

Skridsikker: Efter første gang maling, og medens malingen endnu er våd, er der drysset et tykt lag kvartssand, korn 4 - 8, ud over hele fladen, det er trykket ned i malingen med en stump bræt eller lignende.

Når malingen er tør fjernes det overskydne sand, og fladen køres let over med brættet for at fjerne for store sten.

Forhindringerne har derefter fået en afsluttende gang maling; let fortyndet,

Slalom og Rundering: 50x5 m.m. fladjern til bundskinne

Rørene, 12 – 15 cm. lange svejset på bundskinnen, de har en diameter så plastikrørene kan gå ned over dem.

Længdespring:

Består af: 5 dele + 4 markører

Bredde: 100 cm. – 140 cm

Højde: 10 cm. stigende til max. 25 cm.

Små hunde: 2 laveste dele.

Mellem & Molosser: 3 – 4 laveste dele.

Store hunde: 4 – 5 højeste dele.

Markører: 120 cm lange, må ikke være fastgjort til forhindringen.

 

Den åbne tunnel. (Røret):

Indvendig diameter:min. 60 cm.

Længde: 3 – 6 m.

Det anvendte materiale skal være flexibelt og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.

Tunnellen skal kunne fastgøres til underlaget.

 

Højdespring:

Materiale forbrug:

19x100 mm. Høvlede brædder pr. springstøtte ca. 360 cm

Monteringslægte skruet på flade af højeste sidestøttebræt: ca. 75 cm. lang

Fod: 5x10 cm. Længde ca. 50 cm.

Overliggere runde plastikrør, 120 cm. lange

Brede på sidestøtten: ca. 40 - 45 cm

Højde på sidestøtten højeste højde: ca. 90 - 100 cm.

Højeste sidestøttebræt: ca. 100 cm. højt - ca. 10 cm. bredt

Laveste sidestøttebræt: ca. 080 cm. højt – ca. 10 cm. bredt

Mellemste sidestøttebræt: ca. 075 cm. højt – ca. 05 cm. bredt

Tværbrædt for oven og for neden: ca. 040 cm. langt – ca. 10 cm bredt

 

Bordet:

Pladen: 90x90 cm. – 120x120 cm.

Højde: ca. 25 cm.

Sikkerhed: Bordet skal stå stabilt

Bordet skal have afrundede hjørner

Bordet må ikke have skarpe kanter.

 

Dækket:

Hullets diameter min. 46 cm. skal være opspændt i en ramme.

Hunden skal kunne passere mellem rammen og siderne på dækket.

Dækkets indvendige underkant skal være ca. 25 cm. over underlaget.

Forbindelser mellem dæk og ramme skal sikres med Isoleringsskåle.

Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller

sammenspændt.

Dækkets ”fødder” skal være af en længde så forhindringen står stabilt ca. 1 m. på hver

side af dækket.

Der er monteret en klods under hvert hjørne for at forhindringen kan stå mere stabilt.

 

Rundering:

Består af max. 6 sektioner med en højde på 120 cm. Og en bredde på ca. 50 med stof i mat, stærk farve.

Sektionerne stilles i 2 lige rækker (max. 3 sektioner i hver række) med en indbyrdes afstand af min. 250 cm. mellem rækkerne og 250 cm. mellem sektioner.

Rækkerne skal være forskudt for hinanden.

Start er markeret med en markør (120 cm. høj) der er placeret 75 cm. fra og med første sektion.

Hunden skal altid have markøren på sin venstre side, lige som i slalom.

For at sikre at forhindringen står stabilt bores der et hul i bunden af røret, bundskinnen, der så anvendes til at fastgøre forhindringen til underlaget så vi undgår synlige pløkke der kan være en skaderisiko for hundene.

 

Slalom: (delelig med 4 pinde):

Antal pinde: max. 8.

Pindene skal kunne føje sig, og glide let af for hundens pres under gennemløbet.

Afstand mellem pindene: 75 cm.

For at sikre at forhindringen står stabilt bores der et hul i bunden af røret, bundskinnen, der så anvendes til at fastgøre forhindringen til underlaget så vi undgår synlige pløkke der kan være en skaderisiko for hundene.

 

Balancebom:

Længde på ramperne: ca. 360 cm.

Bredde på ramperne: ca. 40 cm.

Højde: ca. 60 cm.

Ramperne skal være skridsikre og uden lister.

De nederste 90 cm. på de op/nedgående ramper males med en afvigende farve, også

på siderne.

Balancebommens samlinger sikres så de ikke kan skade hundene.

 

Den lukkede tunnel (Posen):

Indgang: Skridsikker.

Indgangens kanter skal sikres med isoleringsskåle

Dybde: min. 90 cm. lavet i stift materiale.

Højde: min. 60 cm.

Bredde: min. 50 cm.

Længde på posen: ca. 2,50 m

Det anvendte materiale til posen skal være let og må ikke kunne skabe

elektricitet.

Pose og indgang skal kunne fastgøres til underlaget.

Afstand mellem posens fastgøringspunkter ved udgangen ca. 50 cm.

 

A.

Består af to ramper, hver 275 cm. lange, sat i en vinkel.

Højeste punkt målt fra underlager ca. 125 cm.

Bredde: 90 cm. i top, der øges til 115 cm. Hvor ramperne møder underlaget.

Ramperne skal være skridsikre og må ikke være forsynet med lister

De øverste og nederste 60 cm. på op/nedgangsramperne males med en afvigende

Farve, også på siderne (kontaktfelter).

Felterne på opgangssiden benyttes ikke ved bedømmelse af gennemløbet da hunden

selv bestemmer sit opspring.

Forhindringens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.