SAK`s GENERALFORSAMLING

18. februar 2015

Trongårdsskolen lokale 5, Trongårdsvej 50, 2800 Lyngby.

Deltagere:

Jeannette Svensson, Jens Møller Pedersen, Ulla Rasmussen, Kenneth Kjær Hansen og Mariann Vasbo

 1. Valg af dirigent og referent
  Jens valgt som dirigent, og Mariann som referent
 2. Valg af stemmeudvalg (2 personer)
  Ulla og Jeannette valgt til stemmeudvalg
 3. Godkendelse af sidste generalforsamlingsreferat
  Referatet har ligget tilgængeligt på hjemmesiden i et år. Referatet godkendt.
 4. Beretning fra formanden
  Året har været et ret godt år hvor vi har haft lidt flere medlemmer end sidste år og vi har fået doneret penge til et skur af Nordea fonden og har så også haft lidt flere udgifter til opsætning af skur men vi er kommet godt igennem fordi vi også har taget flere lejere ind som betyder at vi vil kunne køre videre det næste år med det lille antal medlemmer vi har uden at frygte vi ikke kan klare driften hele næste år også.
  Vi ser så hvordan det går det kommende år med de nye lejere og der vil nok være lidt mere vedligeholdelse til banen fordi den er mere i brug men til gengæld er der også mere liv på banen hvilket kun er fordel for alle dernede. Det næste år er også udfordret i der kun er en træner da Jens vil være eneste faste underviser. Jeannette holder fortsat pause på ubestemt tid og træder kun til hvis Jens er forhindret lejlighedsvis.
  Beretningen blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Kassererens regnskab
  Regnskabet blev godkendt.
 7. Budget (herunder evt. ydelser, mv.) og fastsættelse af kontingent
  Kontingentet vil være uændret. Budgettet blev godkendt.
 8. Valg af de i § 2 nævnte personer
  Formand Jeannette Svensson valgt
  Bestyrelsesmedlem A Ulla Rasmussen valgt for1 år
  Bestyrelsesmedlem B Connie Bach valgt
  Suppleant Kenneth Kjær Hansen valgt
  Revisor Henrik Bach
  Revisorsuppleant Ubesat

  Bestyrelsen udgøres herefter af formand Jeannette Svensson, kasserer Jens Møller Pedersen, Connie Bach, Ulla Rasmussen og Mariann Vasbo. Suppleant er Kenneth Kjær Hansen.

 9. Eventuelt
  Første møde i den nye bestyrelse er tirsdag den 17. marts kl. 19.00 hos Mariann.