SAK`s GENERALFORSAMLING

23. februar 2016

Trongårdsskolen lokale 10, Trongårdsvej 50, 2800 Lyngby.

Deltagere:

Jeannette Svensson, Jens Møller Pedersen, Mariann Vasbo, Anne Due, Poul Henrik Due og Connie Bach

 1. Valg af dirigent og referent
  Jens valgt som dirigent, og Connie som referent
 2. Valg af stemmeudvalg (2 personer)
  Poul Henrik og Jeannette valgt til stemmeudvalg
 3. Godkendelse af sidste generalforsamlingsreferat
  Referatet har ligget tilgængeligt på hjemmesiden i et år. Referatet godkendt.
 4. Beretning fra formanden
  Året har været et ret godt år hvor vi har haft flere medlemmer end sidste år og vi har fået opstillet skuret fra Nordea fonden og har så også haft lidt flere udgifter til udstyr og vogne. Vi er kommet godt igennem året, fordi vi har taget flere lejere ind, og vi har kunnet køre videre i år med det lille antal medlemmer vi har. Vi kan klare driften hele næste år også. Der har været lidt mere vedligeholdelse til banen fordi den er mere i brug men til gengæld er der også mere liv på banen hvilket kun er fordel for os alle dernede. Jens har været eneste faste underviser. Jeannette holdt på ubestemt tid og trådte kun til, hvis Jens var forhindret. Der arbejdes på at tiltrække en træner mere. Der aftales foredrag v. Irene Jarnved, afholdes på Trongårdsskolen 29.9.
  Beretningen blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Kassererens regnskab
  Kontingentet vil være uændret. Budgettet blev godkendt.
 7. Budget (herunder evt. ydelser, mv.) og fastsættelse af kontingent
  Kontingentet vil være uændret. Budgettet blev godkendt.
 8. Valg af de i § 2 nævnte personer
  Formand Jeannette Svensson valgt
  Bestyrelsesmedlem A Anne Due valgt
  Bestyrelsesmedlem B Connie Bach
  Suppleant Kenneth Kjær Hansen valgt
  Revisor Henrik Bach
  Revisorsuppleant Poul Henrik Due

  Bestyrelsen udgøres herefter af formand Jeannette Svensson, kasserer Jens Møller Pedersen, Connie Bach, Anne Due og Mariann Vasbo. Suppleant er Kenneth Kjær Hansen, Revisorsuppleant Poul Henrik Due..

 9. Eventuelt