Referat fra

SAK`s GENERALFORSAMLING 2019          

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i SAK tirsdag den 5.02.2019 kl. 19.00 på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Lyngby.

Ifølge SAK`s love skal generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel med offentliggørelse af dagsorden på klubbens hjemmeside. Årsregnskab for det forløbne år og budgetteret regnskab for det kommende år udleveres på generalforsamlingen.

Afbud : 

Generalforsamlingens dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jens

Referent: Babette

2) Valg af stemmeudvalg (2 personer)

Connie

Jeannette

3) Godkendelse af sidste generalforsamlingsreferat

         Godkendt

4) Beretning fra formanden          

Vi holdt generalforsamling d 5/2 og her var vi lidt usikre på om vi havde økonomi til at køre videre. Efter lidt snak og også Babette bød ind med nye mulige hold og tiltag så besluttede vi at køre videre og vurdere hvad vi så gør efter forårs sæson. Hyggeholdet kører videre og så kommer der et par nye minihold med Babette og jeg som hjælper.

Vi har udfordringer med vores hjemmeside der ikke er synlig og det er noget med nogle koder og opbygning af siden som ingen af os har styr på og vi orker ikke bruge mere tid på den. Så derfor har Babette lavet en side på fb som vi prøver promovere mere. I må MEGET gerne henvise og dele denne https://www.facebook.com/softagilityklubben/

Og så er vores foder firma gået konkurs! Så pt kan man ikke bestille foder hos BMGruppen mere. Så vi kan henvise til Zooplus.dk hvor der er gode produkter i stedet.

Og hvis I kender nogen der mangler bane at være på så har vi også et par ledige dage at låne bane ud så der må I også gerne henvise til os.

Vi ved at flere har meldt ud at de holder pause den kommende sæson og først er tilbage til efteråret.. men.. pt. ved vi ikke om vi kører videre til efteråret det afhænger meget af hvor mange der kommer til os i år af nye.

Vi tager forårssæsonen og evaluerer den 28.05.2019 kl. 19.00.

Lokaler vender vi tilbage til. Evaluering for bestyrelsen

5) Indkomne forslag

         Ingen indkomne forslag

 6) Kassererens regnskab

         Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

7) Budget (herunder evt. ydelser, mv.)og fastsættelse af kontingent.

         Budget blev ligeledes godkendt.

8) Valg af de i § 2 nævnte personer

PÅ VALG:

 

Formand:                                                  Blev genvalgt                      Jeannette Svensson

Kasserer:                                                  Ikke på valg                       Jens Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem A:                             Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem B.                             Ikke på valg                        Poul Henrik

Bestyrelsesmedlem C.                             Blev genvalgt                      Connie Bach

Bestyrelsesmedlemssuppleant for 1 år.   Blev valgt for 1 år              Babette Wagner

Revisor                                                     Blev valgt for 2 år.              Henrik Bach

Revisorsuppleant                                     For 1 år.                              Ledig

9) Eventuelt

                      Intet