Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af SoftAgilityKlubben, skal du udfylde formularen, som du finder til højre på siden. På en mobilenhed finder du den under denne tekst.

Medlemskabet er først gyldigt, når kassereren har modtaget kontingentindbetaling. Kontingentet indbetales for et år og skal være indsat på SoftAgilityKlubbens konto senest ved kursusstart.

Lovpligtig vaccination og forsikring, som dækker skader på andre hunde og mennesker, skal forevises bestyrelsen ved indmeldelse. Vi anbefaler at tjekke, om forsikringen gælder på træningspladsen.

SAK er ikke ansvarlig for skader eller uheld, der måtte opstå på træningspladsen/i klubregi i øvrigt.

Alle medlemmer medvirker ved opsætning og nedtagning af forhindringer/redskaber, mv., ligesom alle samler op efter deres hund og sikrer, at træningspladsen og – faciliteterne efterlades i forsvarlig og upåklagelig stand.

Priser

Medlemskontingent for SoftAgilityKlubben er 500,- pr. husstand pr. år, der indbetales på bank konto nr. 1551-3347336939 Danske Bank. Medlemskabet giver adgang til træningsbanen og mulighed for deltagelse i klubbens arrangementer/træning. Man kan frit medbringe to hunde, så længe de ikke træner samtidigt på banen.

Der kan frit vælges mellem klubbens tilbud af kurser og træning, og der betales pr. aktivitet. Læs mere på Aktiviteter.