Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af Soft Agility Klubben, skal du udfylde formularen, som du finder nederst på siden. På en mobilenhed finder du den under denne tekst.

Medlemskontingent for Soft Agility Klubben er 500,- pr. husstand pr. år (250,- halvårligt), der indbetales på bankkonto nr. 1551-3347336939 Danske Bank senest 7 dage før holdstart. Medlemskabet giver adgang til træningsbanen og mulighed for deltagelse i klubbens arrangementer/træning.
Medlemskabet er først gyldigt, når kassereren har modtaget kontingentindbetaling.

Vaccination og lovpligtig forsikring, som dækker skader på andre hunde og mennesker, skal forevises bestyrelsen ved indmeldelse. Tjek med dit forsikringsselskab, at forsikringen gælder på træningspladsen.

SAK er ikke ansvarlig for skader eller uheld, der måtte opstå på træningspladsen/i klubregi i øvrigt.

Alle medlemmer medvirker ved opsætning og nedtagning af forhindringer/redskaber, mv., ligesom alle samler op efter deres hund og sikrer, at træningspladsen og – faciliteterne efterlades i forsvarlig og upåklagelig stand.
Pinde mv. fjernes af hensynstagende til græsslåning.

Der kan frit vælges mellem klubbens tilbud af kurser og træning, og der betales pr. aktivitet. Læs mere på Aktiviteter.