A. Introduktion:
Soft agility har til formål at aktivere alle hunde på en for hundene inspirerende måde med hensyntagen til hundens fysiske og mentale formåen.
Soft agility skal til enhver tid tilpasses forholdene, så hensynet til hundenes velfærd aldrig kan drages i tvivl.

Soft agility bliver løbende vurderet af dyrlæge.

Opvarmning og ”nedkøling”
Det er meget vigtigt, at hunden bliver varmet op, inden den får lov at løbe gennem agilitybanen. Hvis hunden ikke bliver varmet ordentligt op, er der risiko for skader på sener og muskler.

Gå rundt med hunden – først i gang og derefter i let trav, idet der foretages nogle lette vendinger med den, for at øge smidigheden. Stryg så blidt hunden langs kroppen på siderne og ryggen, og massér eventuelt visse muskelgrupper. Dette øger blodgennemstrømningen i kroppen og smidiggør musklerne. Du må dog ikke på dette tidspunkt give fuld massage, den bør være foretaget i god tid inden gennemløbet.

Lav strækøvelser med hunden. Mange hunde foretager selv udstrækning, og andre kan lære det som en sjov øvelse. Du kan også selv lære at give udstrækning til din hund.

Det er desuden vigtigt, at du går rundt med hunden, efter den har været inde at løbe på banen. Først i let trav, og derefter i gang. Giv derefter let massage og lav strækøvelser med hunden. Alt dette bevirker, at mælkesyren, der har ophobet sig i hundens muskler under gennemløbet, vaskes ud.

Du kan se mere om udstrækning og massage på www.hundemassor.dk

B. Generelt:
Alle linier afvikles på forhindringer tilpasset soft agility.
Underlaget skal være jævnt, skridsikkert og må ikke være til fare for hunde eller førere.
Forhindringer og numre skal være stabile og må ikke kunne skade hund eller fører.
Med hensyntagen til hundenes farvesyn markeres alle forhindringerne, overliggere og markører med 2 matte, stærkt afvigende farver.
Alle overliggere, markører og slalompinde skal være ca. 120 cm. lange og være af let materiale, Plastik skal være brudsikkert eller være sikret med stoftape.

C. Sporten opdeles i 4 linier:

Agility normal: Afvikles efter safe regler, hvor idealtiden skal rammes.
Spring normal: Afvikles efter safe regler, hvor idealtiden skal rammes.
Agility sprint: Afvikles som ordinær agility, hurtigste fejlfrie hund vinder.
Spring sprint: Afvikles som ordinær agility, hurtigste fejlfrie hund vinder.

D. Hundene opdeles i 5 kategorier:

Lille: Hunde med en skulderhøjde op til og med 34,99 cm.
Mellem: Hunde med en skulderhøjde mellem 35,00 og 42,99 cm.
Molosser: Aktiveres på mellem hundenes niveau.
Stor: Hunde med en skulderhøjde på 43,00 cm. og derover.
Senior hunde på over 7 år: Aktiveres på niveau med små hunde.

E. Anerkendte forhindringer:

Højdespring:

Springstøtter: Væsentlig højere end øverste overligger.
Springhøjder: Lille/Senior = 25 cm.

Mellem/Molosser = 35 cm.

Stor = 55 cm.

Overligger: Let nedrivelig til begge sider, maling, se generelt

Længdespring:

Består af: 5 dele + 4 markører.
Bredde: 120 cm. – 150 cm.
Højde : 15 cm. stigende til 28 cm.
Små/Senior: 2 laveste dele.
Mellem/ modlosser: 3 – 4 laveste dele.
Store: 4 – 5 dele
Markører: Se forhindringer generelt, må ikke være fastgjort til springet.

Borde: (3 stk.)

Højde: Ca. 25cm.
Pladen: 90 cm. x 90 cm. – 120 cm. x 120cm.

Dækket:

Hullets diameter min. 46 cm. skal være opspændt i en ramme.

Dækkets indvendige underkant skal være ca. 25 cm. over underlaget.

Hunden skal kunne passere mellem siderne på dækket og rammen.

Forbindelser mellem dæk og ramme sikres med isoleringsskåle.

Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækker være udfyldt eller sammenspændt.

Dækkets ”fødder” skal være af en længde så forhindringen står stabilt. Ca. 1 m. på hver side af dækket.

Den åbne tunnel. (Røret)

Indre diameter: Minimum 60 cm.
Længde: 3-6 meter.

Det anvendte materiale skal være fleksibelt og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.

Tunnelen skal kunne fastgøres til underlaget.

Indgang: Skridsikker, Indgangens kanter skal sikres.
Dybde: 90 cm lavet i stift materiale.
Højde: Minimum 60 cm.
Bredde: Minimum 60-65 cm.
Længde på “posen”: 250 cm (stofdelen).

Det anvendte materiale skal være let og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.

Pose og indgang skal kunne fastgøres til underlaget.

Afstand mellem posens fastgøringspunkter ved udgang ca 50 cm.

Slalom: (delelig i sektioner med 4 pinde)

Antal pinde: Max. 8.

Pindene skal kunne føje sig, eller glide let af for hundens pres under gennemløbet.

Afstand mellem pindene er 75 cm.

Der skal altid indgå et lige antal pinde.

Slalom kan anvendes to gange under gennemløbet, men ikke umiddelbart efter hinanden.

Rondering:

Består af max 6 sektioner med en bredde på ca. 50 cm. udfyldt med stof i stærk farve.

Sektionerne stilles i 2 lige rækker (max 3 i hver) med en indbyrdes afstand af minimum 250 cm mellem sektionerne og minimum 250cm mellem rækkerne, der skal være forskudt for hinanden.

Ved start skal hnden gennem en “port” bestående af en markør der placeres 100cm fra og i lige linje fra første sektion.

Hunden skal altid venstre om markøren, ligesom i slalom.

Markøren skal være 120 cm høj.

A:

Består af to ramper, hver 275 cm lange, sat i en vinkel.

Højeste punkt målt fra underlaget max 125 cm.

Bredde: 90 cm i toppen der øges til 115 cm hvor ramperne møder underlaget.

Ramperne skal være skridsikre og nedgagnssiden påmonteret tværlister 5 mm x 10 mm x 20 mm monteret på fladen, dog ikke inden for en afstand af 10 cm fra hver side af kontaktfelternes afgrænsning (ca 25 cm mellem listerne).

Listerne må ikke have skarpe kanter.

Der monteres ikke lister på opgangssiden, ligesom der heller ikke er noget felt.

De øverste og nederste 60 cm (kontaktfelter) på nedgangsrampen males med en afvigende farve (også på siderne).

Forhindringens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

Balancebom: 

Højde: Max 60 cm.
Bredde på ramperne: Ca 40 cm.
Længde på ramperne Ca 360 cm. Alle ramper skal være skridsikre.

De nederste 90 cm på de op/nedgående ramper males med en afvigende farve (også på siderne).

Balancebommens samlinger sikres så de ikke kan skade hundene.

Der monteres ikke lister på balancebommen.

F. Konkurrence:

Soft agility kan anvendes som konkurrencesport med mulighed for lige vilkår for alle hunde.

Ved afvikling af agilityklasser anvendes der to dommere ved balancebommen, en ved hvert felt.

Dommer og arrangør er ansvarlige for konkurrences afvikling.

Dommer og arrangør kan aflyse enkelte klasser eller hele stævnet hvis det skønner forholdene er uforsvarlige.

Kun godkendte forhindringer kan indgå i konkurrence.

Dommeren kan dispensere hvis han/hun skønner forhindringen er forsvarlig.

Ved konkurrencer bør ringen der benyttes være mindst 35 x 40 m.

Banens længde skal være mellem 100 og 200 m.

På stævnedagen løbes hver normalklasse op til 2 gange på samme bane – bedste resultat gælder.

Der skal være 18-20 forhindringer hvoraf mindst 7 skal være højdespring.

Der kan konkurreres i springklasse og agilityklasse.

Springklasse, skal være med et for hunden glidende forløb uden skarpe knæk og uden forhindringerne: A, Balancebom og Bord.

G. Klasser: 

Begynder: Hunden skal være over 18 mdr.
Øvede: Hunden skal være over 2 år og have gennemført begynder-klassen 3 gange uden banefejl og med max 5 sekunder i tidsfejl.
Rutinerede: Hunden skal være over 2½ år og skal have gennemført øvet-klasse 3 gange uden banefejl og med max 5 sekunder i tidsfejl.

H. Agility: (gælder for såvel spring som normal)

Begynder-klasse agility:

Max 18 forhindringer – max 2 feltforhinderinger – slalom 8 pinde – rondering, 2 porte – 1 bord.

Øvet-klasse agility:

Max 20 forhindringer – max 4 feltforhinderinger – slalom 8 pinde, må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden – rondering, 4 porte – 2 borde.

Rutineret-klasse agility:

Max 20 forhindringer – max 4 feltforhindringer – slalom 8 pinde, må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden – rondering 6 porte – 3 borde.

Spring: uden feltforhindringer og bord (gælder for såvel sprint som normal)

Begynder-klasse:

Max 18 forhindringer – slalom, max 8 pinde – rondering, 2 porte.

Øvet-klasse: 

Max 20 forhindringer – slalom 8 pinde, må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden – rondering, 4 porte.

Rutineret-klasse:

Max 20 forhindringer – slalom 8 pinde, må anvendes 2 gange, dog ikke umiddelbart efter hinanden – rondering, 6 porte.

I. Deltagerbetingelser:

Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning og foretages af arrangøren.

Løbske tæver og drægtige tæver med hvalpe under 8 uger kan ikke deltage.

J. Tilmelding:

Tilmelding skal ske på særlige blanketter der rekvireres fra den pågældende arrangør.

Tildmeldingsgebyr som ved traditionel agility.

K. Tid:

Sprint: Hurtigeste fejlfrie hund vinder.
Normal: Den fejlfrie hund der er nærmest idealtiden, plus/minus x antal sekunder vinder.

Tidtagning:

I agility og spring normal kan dommeren vælge at lade en såkaldt “hvid hund” gennemløbe banen før tiden sættes.

Denne hund kan ikke deltage i konkurrrencen i den pågældende klasse.

L. Banen:

Forhindringernes placering bestemmer sværhedsgraden og tiden.

Forhindringerne skal forceres i korrekt rækkefølge.

Hunden må ikke stoppes på banen uden for de markerede felter (Borde, felter på A og Balancebom).

Første og sidste forhindring skal altid være et højdespring.

Hunden skal have lige tilgang til Dæk, Længdespring, Balancebom og A.

I klassen for rutinerede hunde kand er anvendes op til 3 borde.

Kontaktforhindringer må max bruges 2 gange, og kun i rutineret klasse.

Forhindringerne skal være tydeligt nemmereret fra den side de skal forceres.

Afstanden mellem forhindringerne skal være minimum 5 m.

M. Bedømmelse:

Formålet er at lede hunden gennem alle banens forhindringer i den fastsatte rækkefølge, på den fastsatte tid og uden banefejl i normal klasser og hurtigste tid i sprinter klasser.

I tilfælde af samme antal total fejl vil afgørelsen falde ud til fordel for den hund, der har færrest banefel. Kun i tilfælde af samme antal banefejl vil den tid nærmest idealtiden være afgørende for placeringen. Er der to hunde med samme antal banefejl og tid, kan dommeren lade hundene løbe et ekstra gennemløb for at afgøre placeringen, eller give dem samme placering. Får hundene samme placering, udgår efterfølgende placering.

N. Øvrige fejl:

Passerer føreren mellem start-markørene, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint og stopuret vil blive startet.

Passerer føreren mellem mål-markørene, vil han blive idømt 5,00 fejlpoint.

Berøringsfejl:

Fører berører bevidst en forhindring (5 fejlpoint hver gang).

Fører berører eller berøres af hund, og opnår derved en fordel (5 fejlpoint hver gang).

Nedrivningsfejl:

Nedrivningen af forhindringer eller dele deraf foretaget af hund eller fører.

Der dømmes fejl hver gang en hvilken som helst del af en hvilken som helst forhindring rives ned, indtil hunden har passeret næste forhindring.

Vælter hunden slalom pinde, ronderingssektioner eller markører ved længdespring og start/mål tæller det ikke som fejl.

Kombinations-spring:

Som navnet siger kan der kun indgå højdespring i en kombination.

Hvert højdespring, der indgår i kombinationen, dømmes individuelt.

I tilfælde af vægring skal hele kombinationen tages om.

Spring der indgår i en kombination kan tillige anvendes som alm. spring.

Kontaktfejl:

Hvis hunden ikke berører hvert kontaktfelt med mindst en hel pote.

Længdespring:

Hunden springer, men vælter en sektion eller sætter en eller to poter mellem sektionerne eller sætter af fra en af sektionerne.

Bordet:

Fører/hund bestemmer selv fra hvilken side hunden kommer op på bordet.

I agility normal bestemmer føreren selv hvor længe hunden skal opholde sig på bordet.

I begynderklassen bestemmer føreren selv hvilken position hunden skal indtage.

I klasserne øvet og rutineret skal de angivne positioner indgå i hundens gennemløb. Positionerne angives af dommeren, henholdsvis: sit, dæk og stå. Rækkefølgen bestemmes af føreren.

Hvis hunden glider, springer eller falder ned fra bordet, bliver det straffet med 5 fejlpoint. Hunden skal herefter tilbage på bordet.

Slalom:

Hunden skal altid venstre om første pind.

Hunden kan kun dømmes én fejl i forløbet, men alle fejl skal rettes, enten hvor fejlen blev begået eller ved at starte forfra på forhindringen.

O. Vægringer:

Hver vægring giver 5 fejlpoint. Efter en vægring skal forhindringen tages om, tages forhindringen ikke om, diskvalificeres hunden.

Følgende dømmes som vægring:

Hunden standser foran en forhindring.

Hunden standser på banen.

Hunden stoppes af fører umiddelbart før en forhindring.

Hunden løber forbi eller under forhindringen.

Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej, den løb ind.

Hunden springer over en forkert del af forhindringen.

Hunden løber forbi, går over alle springer skråt igennem længdespringet.

Hunden går forkert ind i slalom.

Hunden forlader A eller Balancebom, før den har berørt nedgangen med alle fire poter

P. Diskvalifikation:

Hvis hunden bærer nogen form for halsbånd under gennemløbet.

Hvis føreren bærer noget i hunden eller over skulderen, med mindre det er påbudt (stafet).

Hvis der tabes godbidder eller legetøj på banen.

Hvis en vægring ikke rettes.

Hvis hunden vægrer tre gange.

Hvis hunden stoppes på banen.

Hvis hunden tager en forhindring i forkert retning.

Hvis hunden tager forhindringerne i forkert rækkefølge.

Hvis hunden er ude af kontrol.

Hvis hunden går sig ren i ringen.

Hvis max tiden overskrides.

Hvis røreren springer over, eller kryber under en forhindring.

Hvis fører udviser usportslig optræden.

Hvis føreren er unødig hård overfor hunden. (kan gælde resten af dagen)

Hvis hunden starter før, der er givet tilladelse.

Hvis fører eller hund vælter en forhindring, før hunden har forceret denne.

Hvis føreren, ved elektronisk tidtagning, løber i mål før hunden og derved stopper tidtagningen.

Q. Endvidere gælder følgende:

En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition.

Den har fysiske eller psykiske handicaps.

Den udviser aggressivitet overfor dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller disses førere m.fl. på eller uden for banen.

Den udviser udpræget nervøsitet.

Udførelsen af gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden.

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne.

Føreren udøver en efter dommerens skøn unødig hårdhed overfor hunden.

Føreren forstyrrer en konkurrent eller dennes hund, der er under udførelse af et gennemløb.

Føreren udviser efter dommerens skøn utilstedelig opførsel i eller ved ringen.

Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen.

Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer. Deltagergebyr tilbagebetales ikke.

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser en anden uønsket adfærd. En hund der to gange har fået frataget sine præmieringer/resultater p.g.a. temperament, kan fratages retten til at deltage i prøver og konkurrencer m.v.

R. Force Majure:

I tilfælde af uforudsete hændelser der ikke skyldes føreren, f.eks. væltede forhindringer eller snoet klæde i stoftunnellen, kan dommeren stoppe føreren og tiden.

Alle tilfælde, der ikke er taget forbehold for, afgøres af dommeren,der skal udvise den samme praksis under hele klassen.

DOMMERENS KENDELSE ER INAPPELLABEL.